Finlandssvenska Föreningen i Västerås

Informationsfolder
Medlemsnytt
Stadgar

 

Finlandssvenska föreningen i Västerås

Morkullegatan 14, 724 69 Västerås

Styrelsen för Finlandssvenska Föreningen har för sitt styrelsearbete under verksamhetsåren 2010-2011 antagit följande målsättning och policybeslut. Styrelsen ska aktivt arbeta för att leva upp till nedanstående utfästelse:
 
Finlandssvenska Föreningen ska vara en ideell förening, partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden. Föreningen ska aktivt motverka främlingsfientlighet, främja demokrati och lika rättigheter för alla oavsett kön och sexuell läggning eller etnisk tillhörighet.
Syftet är att samla, i Västerås med omnejd boende finlandssvenskar, samt andra personer, intresserade av att arbeta för föreningens ändamål.

Föreningens mål skall vara att främja och sprida kännedom om finlandssvensk kultur, att samarbeta med andra föreningar och institutioner samt med lokala myndigheter i frågor av intresse för föreningens medlemmar. Föreningen skall anordna kulturella sammankomster, fester, arrangemang och aktiviteter samt i övrigt verka för medlemmarnas intressen inom föreningens verksamhetsområde.

Föreningen bildades 1952. Aktiviteterna har skiftat under åren, dock alltid med föreningens grundläggande målsättning som bas i verksamheten.
Medlemmar har under åren deltagit och tävlat i olika sportsliga arrangemang, till exempel i friidrott, fotboll, skidtävlingar, bilrally m.m.
Vårt folkdanslag, startade 1978. Under åren har de uppträtt, vid olika evenemang, på många platser både i Sverige och i Finland.
Genom åren har olika grupper inom musik, sång, amatörteater, matlagning, litteratur, kortspel och motion varit verksamma.

"Finlandssvenska föreningen är aktuell och aktiv i nutid."

Medlemsnytt Nr 1 2016 febr

381 kB pdf fil

Medlemsnytt december 2015 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt oktober 2015 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt augusti 2015 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt juni 2015 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt april 2015 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt mars 2015 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt december 2014 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt oktober 2014 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt augusti 2014 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt maj 2014 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt mars 2014 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt december 2013 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt september 2013 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt augusti 2013 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt maj 2013 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt mars 2013 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt november 2012 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt september 2012 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt augusti 2012 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt mars 2012 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt december 2011 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt oktober 2011 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt augusti 2011 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt mars 2011 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt december 2010 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt oktober 2010 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt augusti 2010 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt maj 2010 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt mars 2010 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt december 2009 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt oktober 2009 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt juni 2009 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt mars 2009 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt december 2008 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt oktober 2008 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt augusti 2008 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt mars 2008 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt januari 2008 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt december 2007 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt oktober 2007 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt augusti 2007 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt april 2007 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt mars 2007 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt januari 2007 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt december 2006 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt oktober 2006 hämta pdf fil

381 kB pdf fil

Medlemsnytt augusti 2006 hämta pdf fil

118 kB

Medlemsnytt juni 2006 hämta pdf fil

118 kB

Medlemsnytt mars 2006 hämta pdf fil

118 kB

Medlemsnytt januari 2006 hämta pdf fil

118 kB

Medlemsnytt november 2005 hämta pdf fil

110 kB

Hämta pdf-programmet här

Till våra besökare: Hör gärna av Dig, med en kommentar!
e-posta till: info@finlandssvenskar.se