Finlandssvenska Föreningen i Västerås

Fritid
Motion
Insända notiser

 

Fritid / Friskvård

 

Fritids/Friskvårdskommittén har till uppgift att anordna aktiviteter som syftar till att stärka god hälsa och öka det sociala kapitalet. Det är allom känt att motion under trevliga former, gemenskap, samvaro och deltagande i olika aktiviteter gör att vi håller oss friskare och mår bättre.

 


 

”Häng med, håll i gång, håll dig frisk”

Under devisen ”Må Bättre” har vi startat upp med stavgång från Önsta. Där finns flera slingor av varierande slag; plan mark för dem som inte orkar så mycket, tunga backar för hurtbullarna. Vi träffas torsdag förmiddagar så länge det finns intresse. Vi mjukar upp oss och sträcker ut våra stela muskler mellan varven. Stavgång ger 50% mer träning än vanlig promenad. Hjärtat, lungorna, själen och humöret får sin beskärda del. Och som grädde på moset minskar magmåttet.

Vi ordnar varje vår en Friluftsdag med aktiviteter från den yngsta till gamla farfar.
På programmet står: Tipspromenad, påskastning, stegkastning, pilkastning mm. Grillning och kaffe förståss.

Annonsering av alla aktiviteter görs i VLT under spalten I-dag.